اعلیحضرت محمد ظاهر شاه

اعلیحضرت محمد ظاهر شاه
UPLOADED ON: 11-April-2020
SOURCE: زهره وهاب
LIBRARIES: || Zainab Nikbin || زینب نیک بین ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید