هنرمندان افغانی

هنرمندان افغانی
هنرمندان افغانی؛ استاد مهوش٬ میرمن رخشانه٬ میرمن ژیلا٬ شمس الدین مسرور٬ استاد محمد عمر٬ استاد ولی و سایر هنرمندان.
UPLOADED ON: 11-February-2015
SOURCE: آرشیڤ رادیو
LIBRARIES: || Zainab Nikbin || زینب نیک بین ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید