مسحور جمال

مسحور جمال
جلیل احمد معروف به مسحور جمال٬ یکی از هنرمندان ورزیدهٔ موسیقی افغانستان.
UPLOADED ON: 16-June-2017
SOURCE: وسیمه خانابادی
LIBRARIES: || Haji Mohammad Rahat || حاجی محمد راحت ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید