احمد ظاهر

احمد ظاهر
این عکس در محفل سالگره رشاد جان ظاهر گرفته شده است. احمد ظاهر با پدرش٬ داکتر عبدالظاهر (صدر اعظم پیشین).
UPLOADED ON: 25-October-2013
SOURCE: مصور جان
LIBRARIES: || Zainab Nikbin || زینب نیک بین ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید