دهمزنگ

دهمزنگ
عکس نایاب قدیمی از چهار راهی دهمزنگ شهر کابل .سال 1357خورشیدی
UPLOADED ON: 26-April-2018
SOURCE: فیسبوک
LIBRARIES: || Saif Fazel || سیف الله فضل ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید