برج ساعت

برج ساعت
برج ساعت در کابل ۱۹۶۰ The clock Tower of Kabul - Afghanistan in 1960s
UPLOADED ON: 07-November-2013
SOURCE: آرشیڤ سلطنتی
LIBRARIES: || Haji Mohammad Rahat || حاجی محمد راحت ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید