معاهدهء دولتین علیتین افغانستان و ایران

معاهدهء دولتین علیتین افغانستان و ایران
UPLOADED ON: 09-February-2017
SOURCE: مصطفی «عمرزی»
LIBRARIES: || Mustafa Omarzai || مصطفی عمرزی ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید