تاریخی اسناد /

تاریخی  اسناد /
نامه ی اعلی حضرت شاه محمد ظاهر (رح)
UPLOADED ON: 30-May-2017
SOURCE: مصطفی «عمرزی»
LIBRARIES: || Mustafa Omarzai || مصطفی عمرزی ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید