حاجی محمد کامران

حاجی محمد کامران
حاجی محمد جان کامران٬ غوث جان زلمی٬ اسد جان بدیع و باقی دوستان در کابل.
UPLOADED ON: 11-February-2015
SOURCE: ثابت
LIBRARIES: || Zainab Nikbin || زینب نیک بین ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید