محمود طرزی

محمود طرزی
محمود طرزی (۱۳۸۵-۱۲۸۲ ق. /۱۹۳۳-۱۸۶۵) به همراه همسرش، طرزی روزنامه‌نگار٬ مشروطه خواه و روشنفکر افغان بود.
UPLOADED ON: 03-August-2013
SOURCE: Istam
LIBRARIES: || Saif Fazel || سیف الله فضل ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید