امیر امان الله خان

امیر امان الله خان
اعلیحضرت امیر امان الله خان با ملکه ثریا در کابل.
UPLOADED ON: 09-October-2015
SOURCE: داود مرادی
LIBRARIES: || Zainab Nikbin || زینب نیک بین ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید