نور محمد تره کی

نور محمد تره کی
نور محمد تره کی٬ ببرک کارمل٬ سلیمان لایق٬ داکتر نجیب الله٬ صالح محمد زیړی٬ دستگیر پنجشیری و سائر اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان در تشییع جنازهٔ میر اکبر خیبر در کابل.
UPLOADED ON: 16-June-2017
SOURCE: صالح غفوری
LIBRARIES: || Haji Mohammad Rahat || حاجی محمد راحت ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید