امیر امان الله خان

امیر امان الله خان
امیر امان الله خان در شکارگاه پغمان.
UPLOADED ON: 09-October-2015
SOURCE: آرشیڤ سلطنتی
LIBRARIES: || Zainab Nikbin || زینب نیک بین ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید