احمد ظاهر

احمد ظاهر
احمد ظاهر در حال سوار شدن موتر در مقابل فرهاد موریک.
UPLOADED ON: 12-October-2013
SOURCE: Ahmad Zahir KING OF AFGHAN MUSIC
LIBRARIES: || Mohammad Ali Abdali || داکتر محمد علی ابدالی ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید