افتتاح تعمیر جدید لیسه استقلال

افتتاح تعمیر جدید لیسه استقلال
وزیر معارف افغانستان داکتر نعمت الله پژواک و وزیر معارف فرانسه رونی ابی در روز افتتاح تعمیر جدید لیسه استقلال تابستان ۱۳۵۳ خورشیدی/۵ اگست ۱۹۷۴ عیسوی/کابل
UPLOADED ON: 31-October-2016
SOURCE: پروین پژواک
LIBRARIES: || Saif Fazel || سیف الله فضل ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید