در حملات انتحاری و استشهادی

در حملات انتحاری و استشهادی
UPLOADED ON: 22-June-2017
SOURCE: نت
LIBRARIES: || Mustafa Omarzai || مصطفی عمرزی ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید