امیر امان الله خان

امیر امان الله خان
امیر امان الله خان با ملکه ثریا٬ در سفر اروپا.
UPLOADED ON: 18-October-2015
SOURCE: آرشیڤ سلطنتی
LIBRARIES: || Haji Mohammad Rahat || حاجی محمد راحت ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید