رویا زمانی

رویا زمانی
نخستین ورزشکار اناث افغان که پس از طالبان، از مسابقات تکواندوی جهانی، مدال آورد.
UPLOADED ON: 04-January-2017
SOURCE: نت
LIBRARIES: || Mustafa Omarzai || مصطفی عمرزی ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید