بالاحصار کابل در جنگ دوم افغان و انگلیس

بالاحصار کابل در جنگ دوم افغان و انگلیس
UPLOADED ON: 01-April-2018
SOURCE: مصطفی عمرزی
LIBRARIES: || Mustafa Omarzai || مصطفی عمرزی ||  
Please send me more information about this image
اگر در مورد این تصویر معلومات بیشتر دارید٬ لطفاً برای ما بفرستید