څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

Total: [ 6 ] picturesقدیمی ترین سند نام " افغان αβαγανο ~ afġān " (1)
والدین گلخانه (1)
The Bacteria _ Margiana Archaeological (1)
الزهراوی (2)
قدیمی ترین گواهینامه ذکر نام افغانستان (1)


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us