څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

Total: [ 22 ] picturesآخز ز خدا بترس بیمار هستم (1)
احمد محمود امپراطور (2)
اینجا طبیب نیست کند التیام کس (1)
تابلو های هنری (4)
تبریک باد سال نو و نو بهار تان (1)
خاک ما از خون دارد رنگ و بو (1)
خدایا راه سعادت و نیک بختی را نصیب فرما (1)
خیز و بشکن این طلسم ننگ و ناموزن را (1)
دل دادم و جان دادم و عبرت نگرفتم (1)
روز شاد ما چو روز محشر است (1)
ز بعد مرگ من هرگز نگردی سرگردان (1)
عکس احمد محمود امپراطور شاعر جوان از ولایت بدخشان افغانستان (1)
مرد و زن را شرم باشد زیرو ملکِ خودی (1)
نسیم آر و بهار بده به ملک دلم (1)
نو بهار از اره رسید (1)
نیک و بد جهان عمل و طرح نو کند (1)
چرخ و انجم برو پی کار ات (1)
گرد و غبار خود همه را میدهم به باد (1)


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us