څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

Total: [ 496 ] picturesآرمگاه سلطان مسعود غزنوی در غزنی (1)
آریانا افغان (1)
آشوکا (1)
ابوی ها (1)
اتن زنان (1)
احمد ظاهر (5)
احمدشاه مسعود (1)
احمدظاهر (2)
استاد امیر محمد (1)
استاد برشنا (1)
استاد خیال (1)
استاد رحیم بخش (2)
استاد سرآهنگ (4)
استاد صابر (1)
استاد قاسم (1)
استاد ملنگ (2)
استاد مهوش (1)
استاد نبی گل (1)
استاد ننگیالی (1)
استاد ننگیالی و همراهان (1)
استاد نینواز (1)
استاد هاشم (1)
استاد یعقوب قاسمی (2)
استیوردان آریانا (1)
اسحاق ننګیال (1)
اعلیحضرت احمدشاه بابا (1)
اعلیحضرت امیر امان الله خان (55)
اعلیحضرت امیر حبیب الله خان (6)
اعلیحضرت امیر شیرعلیخان (2)
اعلیحضرت امیر عبدالرحمان خان (3)
اعلیحضرت سردار ایوب خان (2)
اعلیحضرت سردار محمد زمان خان سدوزائی (1)
اعلیحضرت سلطان غیاث الدین غوری (1)
اعلیحضرت محمد ظاهر شاه (18)
اعلیحضرت محمد نادر شاه (3)
افسانه (1)
افسران انگلیس (1)
افغانان (1)
افغانستان (5)
افغانی (2)
افغانیگی (9)
امانی (1)
امیر جان صبوری (1)
امیر دوست محمد خان (1)
امیر شیرعلیخان (4)
اکبر نیکزاد (1)
بازار سيمسار (1)
بازار کابل (1)
بازگل بدخشی (1)
باغ بالا (1)
باغ شاهی جلال آباد (2)
باغ نمله جلال آباد (1)
بالاحصار غزنی (1)
بالاحصار کابل (6)
بامیان (1)
بت (1)
بخت زمینه (1)
بدخشان (1)
بزکشی (1)
بنائی در کابل (1)
بند امیر (1)
بگرامی کابل (1)
بی بی مهرو (1)
تیاتر سرواز (1)
تیاتر پغمان (1)
تیم فوتبال (2)
جاده میوند (1)
جشن در پغمان (1)
جنازهٔ امیر امان الله خان (1)
جنرال حامد جان (1)
جنرال محفوظ جان (1)
حامد کرزی (17)
حبیب شریف (1)
حرمسرای قندهار (1)
حشمت شریندل (1)
حنظله بادغیسی (1)
حیدر سلیم (1)
خلیل الله خلیلی (1)
داوود خان (1)
دروازهٔ عیدگاهٔ قندهار (1)
دری ایرانی (1)
دل آغا سرود (1)
دو افغانیگی (2)
دکان (1)
رادیو افغانستان (1)
راه آهن کابل (1)
رحیم جهانی (1)
رحیم مهریار (1)
رخشانه (2)
زرغونې انا لېسې (1)
زن چادریدار (1)
زنان افغان (2)
زنان در کابل (4)
زنان در کابل ۹۰ (1)
ساربان (2)
سراج العمارت (1)
سرافسران انگلیس در قندهار (1)
سرای بالاحصار کابل (1)
سرحد افغانستان و ایران (1)
سرحد افغانستان و هند (1)
سردار ایوب خان (1)
سردار شاه محمود خان (1)
سردار عبدالله طرزی (1)
سردار عنایت الله خان سراج (11)
سردار محمد داؤد خان (36)
سلسال (1)
سلما (1)
سکهٔ افغانی (5)
سکونتگاه تابستانی شاهی پغمان (1)
سید جمال الدین افغان (1)
سید عمر (1)
سید محمدداؤد حسینی (1)
سینما (1)
سینما پارک (1)
شادکام (1)
شادیباز و شادی اش (1)
شاه امان الله خان (1)
شاه امان الله غازی و اتاترک (1)
شفیق مرید (1)
شمالی (1)
شهرک نزدیک دریا ازغنداب (1)
شیرخان ناشر (1)
شیرشاه ماهیار (1)
شیرپور (1)
صوفی عشقری (1)
طاق ظفر پغمان (1)
ظاهر هویدا (1)
عبدالجلیل ځلاند (1)
عزیز آشنا و رحیم جهانی (1)
عزیز آشنا، آقا محمد کارگر و کبیر هویدا (1)
عشقری (1)
علامه محمود طرزی (1)
عکاس های فوری کابل (1)
غازی استودیوم (2)
غازی نایب امیر خان کوهدامنی (1)
غزل سادات (1)
فابریکهٔ جنگلک (1)
فامیل وهاب (1)
فرهاد دریا (1)
فوتبالیستهای لیسهٔ حبیبیه (1)
قانون اساسی افغانستان ۰ (1)
قدیم (1)
قشون انگلیس (2)
قصر شاهی پغمان (1)
قصر فرخ بخش لغمان (1)
قلعهٔ هرات (1)
قندهار (1)
قهار عاصی (1)
قوای مسلح افغانستان (1)
قوای هوائی افغانستان (1)
قوماندان احمدشاه مسعود شهید (1)
لطیفه کبیرسراج (1)
لیسهٔ حبیبیه (1)
مجاهدین افغان (1)
مجاهدین میوند (1)
محمد شفیع رکین (1)
محمد هاشم میوندوال (1)
محمود طرزی (3)
محمود وراق هروی (1)
مردم (1)
مردم کابل (13)
مسجد حاجی یعقوب (1)
معلم ها و شاگردان (2)
معلمان لیسهٔ ملالی (1)
مقامات افغانی (1)
ملا ربانی (1)
ملکه ثریا (3)
منارهای هرات (1)
مهتاب باغ (1)
موتر احمد ظاهر (1)
مورتمر دیورند (1)
موسی شفیق (1)
موهن لال (1)
میا ببرک خان (1)
میدان (1)
میر مسجدی خان (1)
میربچه خان کوهدامنی (1)
میرمن پروین (1)
میوه فروشی (1)
نامعلوم (5)
نامهٔ سردار محمد داود (1)
نشان دولتی (1)
نطاق رادیو افغانستان (1)
نقشهٔ افغانستان (2)
نمایش زراعتی (1)
نمایشگاه کتاب در کابل (1)
نورالدین عبدالرحمن جامی (1)
نیزه بازی (1)
هاشم خان میوندوال (2)
هلیکوپتر نظامی شوروی (1)
هنرمندان افغانی (1)
هنرمندان رایدیو افغانستان قدیم (5)
هنرمندان هندی در کابل (1)
هنگامه (1)
هنگامه جان (2)
هوتل کابل (2)
وزارت خارجه (1)
وزارت مالیه (1)
ٲبشار یخشیره (1)
پارلمان در عصر امیر امان الله خان (1)
پرستو (1)
پغمان (4)
پل آرتل (1)
پنجاه افغانیگی (1)
پنجاه روپیگی کابلی (1)
پنجشیر (4)
پهلوانان افغان (1)
پیلوتان آریانا (1)
ژیلا (1)
کابل (17)
کابل استور (1)
کاروان (2)
کارگران (1)
کتابخانهٔ پغمان (1)
کتیبه کوشانی (1)
کراچی کشان (1)
کندهار (2)
کنفرانس صلح افغان و انگلیس (1)
کهکشانی (2)
کوچه ئی در کابل (1)
کوچی (1)
یک افغانیگی (4)
یک قران (2)
یکروپیهٔ کابلی (1)
۰ افغانیگی (11)
۰۰ افغانیگی (7)
۰۰۰ افغانیگی (6)


| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us