څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

Total: [ 906 ] pictures



نامه های آرامی بلخی (5)
وهاب صنعتگر (1)
Mahmud Tarzi (1)
Marks and Spencer (1)
آبرنگ (1)
آرکستر رادیو افغاننستان (1)
آریانا افغان (1)
آریانا بزرگ (1)
ابوالقاسم فردوسی (1)
اثر تاریخی (1)
احمد ظاهر (23)
احمد ولی (2)
ارگ کابل (3)
استاد اسیر قندی آغا (1)
استاد ترانه ساز و استاد آصف چشتی (1)
استاد ترانه ساز و خانم مدوبالا در هند (1)
استاد رفیق صادق (1)
استاد شاه ولی ولی ترانه ساز (1)
استاد مهوش (1)
استاد ځلاند و استاد هاشم (1)
اعلیحضرت امیر امان الله خان (8)
اعلیحضرت امیر شیرعلیخان (1)
اعلیحضرت شاه محمود هوتکی (1)
اعلیحضرت محمد ظاهر شاه (8)
اعلیحضرت محمد نادر شاه (1)
اعلیحضرت محمد نادرشاه شهید (1)
افغان پست (1)
افغانستان در ۹ (1)
افغانی (1)
امیر حبیب الله خان و زهرا (1)
امیر عبدالرحمان خان (2)
اناهیتا (1)
اکبر نیکزاد (1)
ایستگاهی بس کابل/ پشاور (1)
باغ بالا پغمان (1)
باغ جلال آباد (1)
باغ شاهی جلال آباد (1)
بالا احصار غزنی (1)
بامیان (14)
ببرک کارمل (2)
بت بامیان (37)
برخی از اعضای کابینهٔ سبه سالار شاه محمود خان (1)
برخی از اعضای کابینهٔ سردار محمد داؤد (1)
بزکشی (10)
بغلان (6)
بند کجکی در هلمند (1)
توریالی شفق (1)
تونل سالنگ (2)
تپهٔ قلعهٔ موسی (1)
تکت ملی بس (1)
تیم فوتبال (1)
جادۀ نادر پشتون (1)
جبار قاتل (1)
جنتری سال (1)
جنرال مستغنی (1)
جهان موازی (1)
جوانان در هرات (1)
حامد کرزی (1)
حفیظ الله وفا نورستانی (1)
خانم رخشانه و خانم ژیلا (1)
خانم رخشانه و دوستان (1)
خانم ژیلا (9)
خانم ژیلا با خانم گاندی (1)
خانم ژیلا با خانواده اش (1)
خانم ژیلا با دیگر هنرمندان (10)
خانم ژیلا با شوهرش (1)
خانم ژیلا با کودکانش (1)
خانم ژیلا در بلاک مکروریان (1)
داکتر عبدالظاهر (1)
داکتر عبدالله عبدالله (1)
داکتر محمد یوسف (1)
داکتر نوین (1)
داکتر یوسف (2)
در دری (3)
دروازهٔ بهشت (1)
دریا هلمند (1)
دو افغانیگی (2)
دونیم افغانیگی (1)
رادو جان در نوجوانی (1)
رادو جان در پیری (1)
زنان در کابل ۹۰ (3)
زین العماره٬ کابل (1)
سردار شاه محمود خان (1)
سردار عبدالعزیز خان (1)
سردار محمد داؤد خان (22)
سردار محمد نعیم خان شهید (2)
سردار نصرالله خان (3)
سلطانعلی کشتمند (1)
سمینار سید جمال الدین افغان (1)
سند تاریخی (11)
سندی از سفارت امریکا (2)
سهیلا ځلاند (1)
سونا رام بهسين (1)
سید عبدالله شاجی (1)
سیما ترانه (1)
سینما زینب (1)
سینما پارک (1)
شاه امان الله غازی (1)
شاهزاده احمدشاه (3)
شاهزاده نادر (1)
شهزاده احمدشاه (1)
شکارگاه در پغمان (1)
صدیق زرگر (1)
صوفی غلام نبی عشقری (1)
ظاهر هویدا (2)
عبدالحق بیتاب (1)
عبدالخالق هزاره (1)
عبداللطیف جلالی (1)
عصر جدید ۰ (1)
على احمد خان لويناب (1)
غزنه (1)
فابریکه سمنت کابل (1)
فتانه نجیب (1)
فضل احمد زکریا نینواز (1)
فضل احمد نینواز (1)
فقیر محمد ننگیالی (1)
فیاض حمید (1)
قصر تاجبیگ (2)
قصر فرح بخش لغمان (1)
قلعۀ حوضدار (1)
قوای توپچی در ۹ (1)
قیس الفت (1)
لطیف ناظمی (1)
محبوب الله محبوب (1)
محمد رحیم ساربان (1)
محمد رفیع (1)
محمد هاشم خان میوندوال (1)
مددی (1)
مراسم گلگذاری (1)
مردم کابل قدیم (1)
مرگ خورشید (1)
مستر کچالو (1)
مسحور جمال (2)
ملکه ثریا (2)
منار جام (2)
منار جام کهن سالترین برج خشتی در جهان (1)
منار عبدالوکیل خان (1)
منار مسعود غزنوی (1)
منزل سردار یارمحمد خان (1)
موزیم کابل (519)
موسی شفیق (2)
مکتب قوای هوائی (1)
میدان هوائی کابل (1)
میرمن پروین (1)
میرمن ژیلا (1)
نامه های آرامی بلخی (16)
نجیم نوابی (1)
نجیم نیکزاد (1)
نشان دولت (1)
نطاقان رادیو تلویزیون ملی (2)
نعیم پوپل (1)
نقشه آریانا (1)
نور محمد تره کی (2)
نوراحمد اعتمادی (1)
نیایشگاه آسمایی (1)
هانری کیسنجر (3)
هزار افغانیگی (1)
هنرمندان (1)
هنرمندان رایدیو افغانستان قدیم (2)
هنگامه (1)
هنگامه جان (3)
هنگامه جان با غوث جان زلمی (1)
هیأت افغانی عازم راولپندی (1)
هیأت انگلیس در کابل (1)
هیت های نظامی (1)
وحید قاسمی (1)
وزرای جمهوری داؤد خان (1)
وکیل رؤف (1)
َحڤیظ الله امین (1)
پغمان در ۹۰ (2)
پل شاه دوشمشیره (1)
پنجاه پولی (2)
پوستۀ افغانی (1)
چاپانداز (2)
چاپاندازان (1)
ژیلا و هنرمندان رایدیو افغانستان قدیم (1)
کابل (2)
کابل ۹۰ (1)
کارگاهٔ حیات (1)
کتیبه رباطک (1)
کوکاکولا فانتا (1)
گوگوش (1)
ھاشم میوندوال (1)
یادداشت سردار محمد داوود (3)
یک افغانیگی (1)










| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us