څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

رشادت و رشید


رشادت به معنای راستی و در راه راست بودن است . مگر سپس وبه خصوص درمیان پارسی زبانان به معنای قدرت ، شجاعت و جسارت شهرت یافته است . اکنون رشادت را در گفتار ونوشتار به همین معنای دومین به کار می بریم که می توان ونبایدی ندارد. مگر درمورد رشید ، سخن دیگر گونه است . رشید در لغت عرب به معنای راست رو وراهنما به راه راست آمده است . امروزه رشید را به معنای بلند بالا و خوش بروپیکر می فهمند. در کاربرد جوان رشید و یا مرد رشید همین معنای خوش قدو اندام داری را در نظر می دارند و این که نخستین بارکی و درکجا و چگونه رشید بدین معنا به کاررفته ا ست روشن نیست . درزبان دری خوش اندام ، خوش قامت وپیکر، خوش برز و بالا ، خوش برودوش وده ها صفت دیگر داریم که نیازی به کابرد رشید به این معناها نمی باشدا
داکتر اسدالله حبیب

از کتابخانۀ:

داکتر اسدالله حبیب

نویسنده:

داکتر اسدالله حبیب| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us