څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

گله کذاری یا گله و گذاری یا گله گزاری


گله گزاری که از نگاه دستوری حاصل مصدر مرکب است ، به معنای شکوه و داد خواهی ، با لحن ملایم از شخصی به خودش یا از شخصی به شخص دیگر. اسم فعل آن گله گزاری کردن است . این واژة مرکب با گله و گله کردن معنای یگانه دارد. وحشی می گوید :
گله‌ای دارم از تو و گله‌ای
که نگنجد به هیچ حوصله‌ای
گله‌ای ، دود در دماغم از آن
گله‌ای ،‌ باد بر چراغم از آن
گله‌ام این که دی به مجلس عام
که در او بود خلق شهر تمام. . .
این واژه به صورتهای گله مند بودن ، گله داشتن ، گله کردن ،‌آدم گله یی، کاربردها دارد.
دیگری که هم معنای آن است و هم در زبان گفتار و هم در نوشتار رواج دارد « گلگی» است . اسم فعل آن هم گلگی کردن بر سرزبانها ودر سینة لغتنامه هاست . نوشتن و کاربرد گله گزاری به صورت گله گذاری و گله وگذاری نادرست است .
داکتر اسدالله حبیب

از کتابخانۀ:

داکتر اسدالله حبیب

نویسنده:

داکتر اسدالله حبیب| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us