څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

شمولیت ، شامل و مشمول


درکتابی خواندم که « ... وازسوی دیگر فشار طاقت سوزدربسا موارد گریه آور ماه های نخستین شمولیت در مکاتب اروپا وامریکا ... .» (رویة ۱۳۹)
اول ، شمول مصدراست به معنای احاطه کردن ،‌دربرگرفتن ، فراگیری ،‌عمومیت ، شامل بودن نه داخل ودر بین چیزی بودن . درست است اگر می گویند : معیارهای جهان شمول یعنی معیارهایی که جهان را دربر می گیرد. افزایش یت مصدری با شمول که خود مصدراست ، نادرست می باشد .
شامل صیغة فاعلی شمول است . دربرگیرنده ، احاطه کننده ،‌ فراگیر جنان که بگوییم : حیوان شامل انسان هم می شود . بکاربردن شامل به معنای داخل غلط مشهور است . یعنی نا درست است که گفته شود : انسان هم در حیوان شامل است . بل که باید گفته شود : انسان هم در حیوان مشمول است يا انسان مشمول حیوان است . بس به جای شمولیت در مکاتب حتا با کنار گذاشتن صورتی از واژة شمول می توان گفت : شاگردی درمکاتب ، داخل بودن در مکاتب ، آموزنده بودن در مکاتب ، آموزش درمکاتب .
داکتر اسدالله حبیب

از کتابخانۀ:

داکتر اسدالله حبیب

نویسنده:

داکتر اسدالله حبیب| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us