څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

مساجد قدیمی و تاریخی شهر کابل
۱- مسجد جامع پل خشتی: در قدیم بنا شده بود، اما به شکل مسجد جامع در سال ۱۰۶۹ هجری قمری اعمار شد. تعمیر اساسی این مسجد در زمان تیمورشاه در سال ۱۱۸۷ قمری آغاز گردید و درعهد شاه زمان به پایه اکمال رسید. درزمان عبدالرحمن خان توسعه یافت، تا اینکه در سال ۱۳۴۱ و ۱۳۴۲ خورشیدی به شکل اساسی آباد شد
۲- مسجد عیدگاه: درسال ۱۲۴۸ خورشیدی در عهد امیرشیرعلی خان بنا نهاده شد. بار دوم در دوره عبدالرحمن خان که ساحه وسیع تری را احتوا می کرد اساسی تر ساخته شد. دفعه دیگردر سال ۱۳۱۵ هجری قمری بناء شد. درین مسجد غیر ازادای نماز اجتماعات و جرگه های رسمی نیز برگذار می شد.
۳- مسجد شاه دو شمشیره: در سال ۱۳۰۶ خورشیدی توسط مادر شاه امان الله خان ساخته شد.
۴- مسجد جامع شیرپور: در سال ۱۳۴۰ خورشیدی بناء شده است.
۵- مسجد اندرابی مقابل پل لرزانک.
۶- مسجد باغبان باشی اکنون" گلبهارسنتر" آنجا قرار دارد.
صرف از مساجد قدیم یادی به عمل آمد، کسانی که راجع به دیگر مساجد معلومات و عکس های آنرا بدسترس دارند، همگانی سازند.
حبیب عثمان

از کتابخانۀ:

حبیب عثمان

نویسنده:

حبیب عثمان| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us