څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

پل های مشهور دریای کابل

پل های ساخته شده شهر کابل به مرور زمان شکل ابتداییه خود را از دست داده بازسازی و در امتداد دریای کابل پل های دیگر ساخته شده است.
پل آرتن یا آرتل، پل سرخ، پل خشتی، پل سوخته، پل باغ عمومی، پل محمودخان، پل شاه دوشمشیره، پل تیمورشاهی، پل یک پیسگی، پل لرزانک، پل حسن خان، پل ریشخور، پل مکروریان، پل چرخی و....
۱– پل سنگی آرتن یا آرتل: یکی از پل های مشهور سواره رو است. این پل ابتدا در سال ۱۱۶۰ میلادی هنگام حکمروایی شاه جهان، پل چوبی بروی دریای چمچه مست کابل احداث شد. در زمان عبدالرحمنٰ خان با پایه های آهنی بازسازی شد. در سال ۱۳۰۲ خورشیدی زمان امان الله خان به جای پل آهنی قدیمی توسط مهندس والتر هارتن آلمانی ساخته شد و به فرمان شاه به نام مهندس مذکور نام گذاری شد. ( دانشنامه آریانا).
۲– پل لرزانک مقابل شفاخانه ابن سینا و طرف دیگر ماشین خانه قزار دارد.
۳– پل مستحکم شاه دوشمشیره در منطقه جاده اندرابی.
۴– پل لرزانک جاده اندرابی مقابل مسجد باغبان کوچه مقبره تیمورشاه، مکتب عایشه درانی و ...
۵ – پل باغ عمومی پلی که بیشتر جاده های شهر را باهم وصل میکند. همیشه ( بیروبار) است.
۶– پل پیاده رو، مقابل سرای شهزاده، بین پل باغ عمومی و پل خشتی در گذشته از تخته چوب،سیم کیبل ساخته شده بود، اکنون بازسازی گردیده است.
۷ – پل خشتی: در زمان تیمور شاه درانی مطابق به امور مهندسی و معماری قندهار در مقابل مسجد جامع روی دریای کابل ساخته شد که از خشت پخته و گچ برای ساخت آن استفاده گردیده بود، بنابران از طرف عوام بنام پل خشتی و مسجد آن به نام مسجد جامع پل خشتی شهرت یافت.( گرفته شده از نوشته شاه محمود، محمود استاد علوم انسانی پوهنتون کابل).
۸– پل یک پیسگی:در منطقه مرادخانی روبری زیارت ابوالفضل واقع شده، در گذشته ها از تخته چوب، سیم و کیبل ساخته شده بود. حالا شکل اولی خود را از دست داده است از سمنت بازسازی شده است.
۹– پل محمود خان: محمود خان بیات بانی پل و قلعه محمودخان در کابل بود. شهرت پل و قلعه مذکور بعد از قیام مردم کابل، مقابل انگلیس سر زبان ها افتاد. جای که وزیر اکبر خان با مکناتن درگیر شد و در نتیجه مکناتن کشته شد. درین اواخر پل محمود خان بازسازی شده است.
۱۰– پل حسن خان: در انتهای قصر چهلستون واقع شده است، که توسط شخصی بنام حسن خان یکی از منصبداران زمان عبدالرحمن خان بود،ساخته شد، قرار گفته ی مردم در سال ها ۱۳۴۶ یا ۴۷بازسازی و به شکل پخته اعمار شد.
در مورد بقیه پل های شهر کابل معلوماتی بدسترس نداشتم.
حبیب عثمان

از کتابخانۀ:

حبیب عثمان

نویسنده:

حبیب عثمان| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us