څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

شاه دو شمشیره


شاه دو شمشیره در افسانه لئیث بن قیص بن عباس یکی از سرداران جنگ عرب علیه کابلستان بود. می‌گویند او به اندازه انسان خشمناک بود که پس از تخریب دیوار کابل توسط منجنیق بادو دست شمشیر داشته سپاهیان کابل را می‌کشد. این سرلشکر پس از اینکه دیوار دهمزگ شکاف میبردارد با دوشمشیر بپیش آمده تا اینکه درمحل مسجد شاه دو شمشیره کشته می‌شود. و در همان جا دفن می‌گردد. در پهلو مدفن آن پس از اینکه مسلمانان کاملاً فاتح میشود مسجد ساخته می‌شود که مردم آنرا بنام شاه دو شمشیره یاد می‌کنند. مسجد شاه دوشمشیر چندین بار ویران گردیده که درسال ۱۳۰۶ هجری شمسی مادر شاه امان اله آنرا دوباره آباد می‌نمایند. تاریخ نویسان افغانان نظریه‌های متحدد در باره مقبره شاه دوشمشیره دارند.استاد
کهزاد می‌گویند این مقبره از لیس بن قیس است. محمد حسین مستوفی الممالک، پدر استاد خلیل الله خلیلی، در متنی در داخل زیارت نوشته‌است: افتخار دارم که امیرحبیب اله اجازه اعمارجدید را درکنار مفبره داده‌است. درلوحه برنجی نوشته‌است لیث بن قیس بن حضرت عباس. حضرت عباس عموی پیغمبر اسلام می‌باشد. ولی حضرت عباس پسری بنام قیس نداشته‌است.اعراب در بار اول در سال۳۴-۳۶در زمان حضرت عثمان به سرلشکری عبدالرحمن بن سموره ویک تعداد از رجال جنگجو چون عمر بن عبیدالله تمیمی و عبدالله بن خازم سلمی و قطری بن فجاة و مهلب بن ابی صفره و عباد بن الحصین وغیره در راًس لشکرهای عربی بعزم جنگ با زنبیل عازم بُست و از انجا حمله برکابل را ترتیب دادند.درین زمان احتمال دارد یک سرباز که خیلی خوب با دو شمشیر میکشد و کشته شده است و پس از سالهای دور مردم آنرا زیارت قبول کردند. ولی به گفتهٔ اکادمیسن اعظم سیستانی لیس بن قیس نیست.احتمال هم داردکه این مقبره زنبیل شاه بوده باشدو مردم غرض مصئون نگهداشت وی به ان صبغه اسلامی زده باشند.زیاده تاریخ دانان میگویند زیارت شاه دوشمشیره یک عرب است .که درسال ۳۶ کشته شده.ودرانجا دفن گردیده بود.طبق مشاهدات که در ماه سپتمبر سال۲۰۱۱ نمودم در مقبره دو آدم بدون سر دفن بود از مسولین سوال نمودم که شخص دومی کی است گفتن شخصس دوم تن عبدرالرحمن بن اشعت است . پس ازین که او در جنگ با حجاج شکست میخورد دربست نزد عیاض بن هشام پناه میآورد وهشام خواست اورا به حجاج تسلیم دهد درهمین وقت کابل شاه چون قضیه عبدالرحمن را تعقیب مینمود بست را محاصره و عبدالرحمن را به کابل میآورد.پس از آن کابل شاه تاب مقاومت را نداشته باج را قبول مینماید واعراب حملات خودرا قطع میکند. درسال ۷۰۳ عبدالرحمن به مرگ طبیعی میمیرد کابل شاه از اینکه خودرا نزدیک با حجاج داند سر عبدالرحمن را به حجاج میفرستدوتنه آنرا در پهلو قیس نام دفن مینماید. ولی الی حمله یعقوب لیث در آن جا زیارت و مسجد وجود نداشت.زیرا کابل شاه نمیگذاشت مردم از سپاه دشمن او زیارت سازد وهم کی زیارت بسازد زیرا مردم همه بت پرست بودند .پس از زمان کوتاه که معامله گری تجارتی و سرکاری اغاز شد مسلمانان درجنب مقبره یک مسلمان مسجد غرض ادای نماز اعمارنمودند. از اینکه میگویند قبل از مسجد این محل جایگاه بت اسمائی بوده امکان دارد.چون کابلشاه پایتخت را با شمول سرمایه وبتها بطرف هند انتقال دادند.مسلمانان عادت داشتندبت خانه را خراب و به عوض ان مسجد اباد کنند. امکان داردمسجد طورمجلل در زمان یعقوب لیث اباد شده باشد.

سیف الله فضل

از کتابخانۀ:

سیف الله فضل

نویسنده:

کتابخانه مجازی افغانستان| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us