څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

پیمانی میان ایران و انگلیس


من المعاهده در 14 حوت 1273 هجری (مارس 1857) كه امضای آن در بغداد شد میان فرخ خان امین الملك و كرلی سفیر انگلیس در پاریس 12 ثور 1273 دوم مه 1857.
یكم- استقرار صلح و دوستی میان دولت ایران و انگلیس پس از امضای عهدنامه
دوم- انگلیس بنادر ایران را تخلیه خواهد كرد.
سوم- همه اسرای طرفین را بدون درنك رد كنند.
چهارم- عفو عمومی نسبت بخائنین بایران و خائنین بانگلیس.
پنجم- تخلیه هرات و سایر ممالك افغان از سپاه و مأمورین ایرانی.
ششم- ترك حق سلطنت ایران بر هرات و ممالك افغانستان و علامت اتحاد مثل سكه و خطبه از ایشان نخواهند و استقلال افغانستان را بشناسند و اگر منازعه‌ای باشد اصلاح آنرا از انگلیس بخواهند.
هفتم- از برای تنبیه اشراری كه از افغانستان بخاك ایران تعدی كنند ایران می‌تواند سپاه بآن حدود بفرستد لیك پس از غائله بلافاصله برگردند.
هشتم- اسرای افغان را بدون عوض نقدی رد خواهند كرد.
نهم- معامله افغان و ایران نسبت بیكدیگر معامله دول كاملة الوداد خواهد بود.
دهم- پس از مبادله این عهدنامه سفیر انگلیس به تهران مراجعت خواهد كرد و مطابق شرح علیحده پذیرائی خواهد شد.
یازدهم- تعیین مأموری كه باتفاق مأمور انگلیس مطالبات رعایای انگلیس را از رعایای ایران تشخیص بدهند و آنچه محقق شد دفعتا یا باقساط خواهند داد.
دوازدهم- انگلیس دیگر از رعایای ایران حمایت نخواهد كرد مگر اشخاصی كه مستقیما مستخدم سفارتخانه یا قنسولگریها هستند (مقصود آنان كه سمت جاسوسی انگلیس را داشته باشند از ایشان حمایت خواهند كرد)
سیزدهم- تجدید فصل قرارداد سنه 1267 در باب منع برده‌فروشی.
چهاردهم- پس از مبادله این عهدنامه سپاه انگلیس هر نوع رفتار خصمانه را ترك خواهند كرد و از بنادر و جزائر ایران خواهند رفت.
تاریخ نگارستان، متن، ص: 484
پانزدهم- این عهدنامه در پاریس امضاء شده در بغداد مبادله میشود.
سیف الله فضل

از کتابخانۀ:

سیف الله فضل

نویسنده:

تاریخ نگارستان| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us