څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

قول فتحعلی شاه


انگلیس كه تازه ببسط منافع خود در هندوستان آغاز كرده بود و در ایران نیز تازه رخنه میكرد ناچار بود كه پیشرفت روس و فرانسه را در ایران مانع شود تا مبادا فرانسه بهندوستان دست یابد از اینرو انگلیس سالهای ۱۲۱۵ هجری قبل از این پیش‌آمدها صلاح دید كه ایران را بخود جلب كند سرجان‌ملكم سفیر انگلیس مبالغ گزافی پیشكش و رشوه بفتحعلی شاه و درباریانش داد و بیش از دو ملیون روپیه در آن سفر خرج كرد تا از فتحعلی شاه قول گرفت كه در افغانستان برخلاف منافع انگلیس قدم برندارد اما سه سال بعد ایران وارد جنگ با روس شد ناگزیر از فرانسه یاری خواست. رومیو سفیر ناپلئون با هدایا به تهران وارد شد و مقبول نظر دربار گردید اما پس از چند روز در تهران ناگهان درگذشت سبب مردنش معلوم نشد شاید بدسیسه كسانی كه بودن او را در تهران خلاف مصلحت خود میدانسته‌اند مسموم شده باشد.
سیف الله فضل

از کتابخانۀ:

سیف الله فضل

نویسنده:

تاریخ نگارستان| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us