څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

كوه نور


زمانی كه ابو تراب مشهور بشاه اسماعیل با كریمخان بمازندران آمد و كریمخان شكست خورد شاه اسماعیل بمحمد حسن خان پیوست. ابراهیم خان بغایری و گروهی از خانان كه از احمد خان افغان هراسان بودند باشرف مازندران آمدند و از جمله اشیائی كه آورده بودند كوه نور و تاج ماه و دو قطعه الماس بود یكی بوزن هشت مثقال و كسری و دیگری شش مثقال.
سیف الله فضل

از کتابخانۀ:

سیف الله فضل

نویسنده:

تاریخ نگارستان| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us