څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

جدائی ایران و افغانستان


احمد خان ابدالی پس از مرگ نادر شاه٬ افغانستان را تصرف كرد و خود را پادشاه نامید و در همین اوقات شهر هرات را نیز جزء فتوحات خود ساخته لشكر بر سر میر عالم كشید و او را كشته و مشهد خراسان را محاصره كرد مردم بیچاره شدند و شهر بوی تسلیم كردند اقتدار احمد خان تا اندازه‌ ئی شده بود كه میتوانست همه كشور ایران تسخیر كند اما نظر بجهاتی از گرفتن ایران منصرف شد. نقل است احمد خان پیش از آنكه خراسان را رها كند اعیان امرا را جمع كرده گفت صلاح در این است كه ملكی كه نادر شاه در آن پدید آمده از ایران جدا و به نواده او شاهرخ واگذار شود امرا این رأی را پسندیدند و عهد و پیمان كردند كه سر از دولتخواهی شاهرخ نه‌پیچند و احمد خان نیز بخیال اینكه هركس پادشاه ایران شود خاك خراسان سدی میان تطاول ایران و كشور افغان است خواهد بود.
سیف الله فضل

از کتابخانۀ:

سیف الله فضل

نویسنده:

تاریخ نگارستان| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us