څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

سنگلج


نام سنگلج نامی کهن و باستانی است که در بدخشان موقعیت دارد. همچنان٬ به سنگلیچ شهرت دارد.
سیف الله فضل

از کتابخانۀ:

سیف الله فضل

نویسنده:

افکار پراگنده| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us