څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

تروريستان واقعی چه کسانی استند


1-جنگ جهانی اول با 17میلیون کشته(بدون دخالت مسلمان ها)
2-جنگ جهانی دوم با 50-55 میلیون کشته(بدون دخالت مسلمان ها)
3-بمب اتمی ناکازاکی با 200هزار کشته(بدون دخالت مسلمان ها)
4-جنگ ویتنام با 5 میلیون کشته(بدون دخالت مسلمان ها)
5-جنگ در بوسنی با 500هزار کشته(شروع کننده جنگ مسلمان ها نبودند)
6-جنگ در عراق با بیش از 1میلیون و 200هزار کشته(شروع کننده جنگ مسلمان ها نبودند)
7-جنگ افغانستان و روسیه،افغانستان و امریکا ....(شروع کننده جنگ مسلمان ها نبودند)
8-برما (شروع کننده مسلمانان نبودن)
9-اشغال انگلیس بر کشور های آسیا و امریکا،(بدون دخالت مسلمانان)
آیا شما هنوز فکر میکنید مشکل از اسلام است؟

خداوند در قرآن میفرماید:
چون به آنان گفته شود كه در زمين فساد مكنيد، مى گويند: ما مصلحانيم(سوره بقره آیه 11)


. The First World War 17 million dead (caused by non-Muslims)
2. The Second World War 50-55 million dead (caused by non-Muslims)
3. Nagasaki atomic bombs 200,000 dead (caused by non-Muslims)
4. The war in Vietnam over 5 million dead (caused by non-Muslims)
5. The war in Bosnia / Kosovo over 500,000 dead (caused non-Muslims)
6. War in Iraq (so far) 1,200,000 deaths (caused non-Muslims)
7. Afghanistan, Burma etc. (caused by Non-Muslims)
9.British captured Asian countries and america(caused by non muslims)
You still think that Islam is the problem?!
And when it is said to them, “Do not cause corruption on the earth,” they say, “We are peace makers, but reformers.” [2:11]

داکتر محمد علی ابدالی

از کتابخانۀ:

داکتر محمد علی ابدالی

نویسنده:

نسیم صدیقیار| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us