څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

انگیزه های فرار نخبه گان حرفه یی از افغانستان


انگیزه های فرار نخبه گان حرفه یی از افغانستان

(معرفی کتاب)

مصطفی «عمرزی»

با کودتای هفت ثور سال 1357 شمسی و به تعقیب آن تجاوز اتحاد شوروی به افغانستان، بحران عظیم اجتماعی، سیاسی ، فرهنگی، اقتصادی و فکری، به گونه ای که در تاریخ معاصر پیشینه نداشت، رونما می شود. تیره روزی ها و مصایب سالیان بحران، نه تنها در محتوای آن ها نهفته اند، بل پیامد آن ها، آرامش و قرار را به دو آرزوی بزرگ افغانان، مبدل می کنند.

تراژیدی های زیادی وجود دارند که در فرصت های تداعی، ما را درس خواهند داد، اما تلخ ترین یادمان ، فاجعه ی بشری ای ست که با ویژه گی نابودی قشر آگاه، آموزش دیده و حرفه یی، اکثر ارکان برپایی کشور فرو می ریزند.

نخستین دسته از نخبه گان حرفه یی افغان به عنوان مخالفان مستقیم و غیر مستقیم حاکمیت کمونیستی اعدام، زندانی و فراری شدند. در حاکمیت تنظیم ها، بر اثر هرج و مرج عظیم، بقایای جان به در برده، پس از تحمل تاراج و چپاول، اکثراً مهاجر و بخشی در بستری از افت اجتماعی مردم تحلیل رفتند و نقش آنان به عنوان افرادی که شماری وابسته و شماری ناگزیر بودند، از سطح حرفه یی غیر وابسته، در سطوح جریان های سیاسی سقوط کرد. در حاکمیت طالبان، آخرین بازمانده گان نسل افغانان متخصص و آگاه، با مُهر «بقایای نامطلوب» حاکمیت های گذشته، «دوسیه ی مختومه» شدند و تقریباً با کاهش بیش از نود درصد کیفیت و کمیت، فاجعه ی مدیریتی و آموزشی کشور شکل گرفت.

محتوای این کتاب (انگیزه های ...)، مستندی ست از یک تراژیدی انسانی که نویسنده اش با حذر از میلان، فقط خواسته با اسناد و ارقام ثابت کند ارزش سرمایه های فکری و بشری آگاه چه قدر است و چرا با وجود آن که در هاله ی دنیا درگیریم، اکثر برنامه های رفاهی، عمرانی و انکشافی امروز، زمینه های عملی نمی یابند.

یادآوری:

ناشر کتاب «انگیزه های فرار نخبه گان حرفه یی از افغانستان»: دانش خپرندويه ټولنه (انجمن نشر دانش).

محل پخش و فروش: کتاب فروشی دانش؛ سالنگ وات- کابل.

مصطفی عمرزی

از کتابخانۀ:

مصطفی عمرزی

نویسنده:

مصطفی «عمرزی»| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us