څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

واکنش


۱- وا = با = باز = گشت = مرتبه = دفعه = یعنی تکرار.
۲- کن =حاصل مصدر در حالت مضارع، از فعل کردن.
۳- اش = پسوند اسمساز.
وا+کن+اش = تکرارعمل.

تکرارعمل، عکس العمل نیست.
سیف الله فضل

از کتابخانۀ:

سیف الله فضل

نویسنده:

سیف الله فضل| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us