څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

آیین های سخیف


آیین های سخیف

(معرفی کتاب)

مصطفی «عمرزی»

پدیده ی ادیان، پیش از آن که در کلیت فرهنگ و تمدن، فزیکی باشد، نیاز های روانی انسان را رفع می کند. این حس در زمان «تنهایی انسانی» که متکای زمینی نیست می شود و ذهن در ماورای لمس، مامن می خواهد، او را از شر دشواری ها در امن معنویات مطمئن کرده است.

اما تاریخ این تمایل انسانی (دین باوری) نیز عاری از ریا، نیرنگ، استفاده ی سیاسی و شخصی نبوده است. تلخیص این منظور در شرح ادیانی مجمع می شود که سیر تاریخی تبیین می کند اجتماعات انسانی گسترده ای با گرایش های دلخواه، فرهنگ و روش می سازند تا برای مقام سیاسی و کسب وجاهت اجتماعی، از مزایا مستفید شوند. اگر بررسی بسیاری از ادیان زمینی، توجیه این مدعاست، فصل نقد آن ها از دشواری هایی حکایت می کند که چه گونه افراد و اشخاصی به تلذذ زنده گی رسیده اند که در حیات کهن و مختنق، نمی توانستند و یا نمی دانستند مسیر برون رفت از عذاب روزگار، در کدام جای منظر خوش، نشانی می دهد.

در گزیده ای از نقد ادیان زمینی (آیین های سخیف)، ضمن تشریح ماهیت آن پدیده های انسانی که تحریف و منحرف شده اند، از اجتماعاتی به سیر نقد می رویم که توده های درگیر در گذشته، برای رفع سنگینی بار ستم، از هر مفری فرصت می ساختند و بهره می جستند. سخن دیگر این کتاب، آشکارایی روی راستی و درستی تاریخی ست که متاسفانه از نگرش احترام بر آن، روش های تضاد و تصادم ما، فرهنگ ستیز و تقابل قومی می سازند.

یادآوری:

ناشر کتاب «آیین های سخیف»: دانش خپرندويه ټولنه

محل پخش و فروش کتاب «آیین های سخیف»: کتاب فروشی دانش؛ رو به روی شرکت رحیم گردیزی، در مسیر جاده ی ده افغانان- دهن باغ.

مصطفی عمرزی

از کتابخانۀ:

مصطفی عمرزی

نویسنده:

مصطفی «عمرزی»| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us