څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

فقر فرهنگی


فقر فرهنگی

(معرفی کتاب)

مصطفی «عمرزی»

هیاهوی حلقوم سیاسیون زاده ی بحران که بهترین نقش آنان در سریال نمبر ارز کشور های بیرونی، کرونولوژی اعجاب انگیزی را ممد تفصیل تاریخ می کند، ناخوش است. به هرحال برای رعایت تعادل قضاوت تاریخی، ناگزیریم درونمایه ی حیات به اصطلاح بزرگان چهار دهه را جست و جو کنیم. آن چه در این میان باعث می شود فهم مطلب مطلوب شود، «فقر فرهنگی» آنان است.

چند دهه گرایش های ضد منافع ملی که اهل سیاست افغانستان را فشار می دهند برای هر کسی خادم شوند، تفهیم می کنند قبل از این که برای بررسی محتویات دیکته شده زحمت ببینیم، بهتر است به این حقیقت نیز بنگریم: کسانی که از تلخی روزگار به گریبان مردم افتیده اند، در فهم درد ها و رنج های آنان بی خاصیت اند.

با نشر این کتاب که تداعی تاریخی است، سیاهکاران را با یادآوری گذشته ی شان کمک خواهیم کرد زیادتر و زودتر رفع زحمت کنند.

یادآوری:

ناشر کتاب «فقر فرهنگی»: دانش خپرندويه ټولنه (انجمن نشر دانش).

محل پخش و فروش: کتاب فروشی دانش؛ سالنگ وات- کابل.

مصطفی عمرزی

از کتابخانۀ:

مصطفی عمرزی

نویسنده:

مصطفی «عمرزی»| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us