څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

درست نویسی پشتو


درست نویسی پشتو

(معرفی کتاب)

مصطفی «عمرزی»

با ترجمه ی دری این کتاب، گام دیگری ضم منابع آموزش رسمی زبان ملی پشتو برداشته می شود. این کتاب با تجربیات بیش از دو دهه یی مولف آن در عرصه ی تدریس، از ویژه گی برخوردار است. در واقع توجه بر نیاز ها، کاستی ها و دقت در کاربرد دستور عام و یک دست، کتاب «درست نویسی پشتو» را در شمار کتاب هایی معرفی می کند کهنه فقط محصل زبان را برای نگارش درست رهنمود است، بل با برگردان دری، کسانی که دانش مقدماتی زبان دارند، می توانند برای اصلاح دشواری های نگارش از این کتاب استفاده کنند.

کتاب «درست نویسی پشتو» در سطوح مبتدیان پوهنتون، شاید در شمار کتاب هایی نباشد که آغاز الفبایی دارند، اما پس از آگاهی مقدماتی، به عنوان متمم خوب معرفی می شود تا در زبان پشتو، نگارش بهتر داشته باشیم.

هرچند زمان طولانی ست زبان پشتو، جزو زبان های رسمی قرار دارد، اما بی ثباتی سیاسی و تغییر رژیم هایی که حتی در سطح ایدیالوژیک رهروان بسیار همفکر نداشتند، تعمیم و فهم کتابی- نوشتاری زبان های رسمی افغانستان را ایستایی داده است.

تعقیب نصاب دولتی- سیاسی و تورید سلیقه، پا به پای بی ثباتی سیاسی- اجتماعی، زبان های رسمی افغانستان را در جایی قرار می دهند که اگر امروزه دچار خدشه اند و مقوله ی تهاجم فرهنگی، نام ها و واژه گان را مجوز نمی دهند در کلیشه ی یک دست، نقش بهتر و مثبت ایفا کنند، بیش از همه بر می گردند بر انحراف سیاسی و نبود منابع مورد نیاز.

یادآوری:

ناشر کتاب «درست نویسی پشتو»: دانش خپرندويه ټولنه (انجمن نشر دانش).

محل پخش و فروش کتاب «درست نویسی پشتو»: کتاب فروشی دانش؛ رو به روی شرکت تجارتی رحیم گردیزی، در مسیر جاده ی ده افغانان- دهن باغ، کابل.

مصطفی عمرزی

از کتابخانۀ:

مصطفی عمرزی

نویسنده:

مصطفی «عمرزی»| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us