څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

ساختار هندسی شعر پشتو


ساختار هندسی شعر پشتو

(معرفی کتاب)

مصطفی «عمرزی»

کتاب «ساختار هندسی شعر پشتو»، طرح جالبی بود که در دهه ی هفتاد شمسی، نوبت نشر آن را به چند مرتبه می رساند. با برگردان دری، اینک در نوبت هفتم منتشر می شود. مولف کتاب با ارایه ی این طرح ادعا ندارد، بل پیرامون فهم انبوه شعر که آفرینش های زیادی را همانند زبان دری در زبان و ادبیات پشتو نیز معرفی می کند، برای محصلان و مشتاقانی که طبقات تعاریف، اصطلاحات و نام ها را برای فهم انواع شعر کسل کننده می دانند، کمک می دهد با شاخصه های هندسی، شناخت شعر را تسهیل کنند. در این اثر، ضم طرح تجربی- پیشنهادی کتاب، انواع شعر پشتو معرفی شده اند.

ضمایم معرفی انواع شعر پشتو در این کتاب، برای کسانی که دنبال فهم مقولات علمی- نصابی نیستند، فرصت می دهند با شناخت شعر پشتو، به ویژه در قالب هایی که مخصوص زبان پشتو هستند، تجربیات خویش را بیشتر بسازند.

«لندی» یا گونه ای از شعر پشتو که در انتقال مفاهیم با بدنه ی کوچک، حتی در مجامع عملی جهان شهرت دارد، تجربه ی خوبی در زبان دری نیز می تواند باشد تا پدیده ی شعر را که حتی فراتر از نیاز فرهنگی ما انبوه است، برای انتقال مفاهیم تنوع دهیم.

ناشر کتاب «ساختار هندسی شعر پشتو»: دانش خپرندويه ټولنه (انجمن نشر دانش).

محل پخش و فروش کتاب «ساختار هندسی شعر پشتو»: کتاب فروشی دانش؛ رو به روی شرکت تجارتی رحیم گردیزی، در مسیر جاده ی ده افغانان- دهن باغ، کابل.


از کتابخانۀ:

نویسنده:

مصطفی «عمرزی»| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us