څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

تنوین


تنوین نون ساکنى است که در آخر اسماى عربی درمیاید و تلـفظ میشود ام نوشته نمیشود؛ مانند: صراحتاً، مجازاً و غیره·

تنوین مخصوص اسماى زبان عربی است و آوردن آن در اسماى زبان دری تقلیدیست نابجا· پس کلمات چون زبانًا و جانًا خـﻼف دستور است·


انواع تنوین


تنوین بر سه نوع است:


  1. تنوین نصب؛ مانند: صریحاً·

  2. تنوین جر؛ مانند: عليٍ·

  3. تنوین رفع؛ مانند: قاسمٌ·

حاجی محمد راحت

از کتابخانۀ:

حاجی محمد راحت

نویسنده:

یاسین فرخاری| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us