څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

حروف معجمه و مهمله


حروف نقطه دار را ﴿ معجمه ﴾ یا منقوط نامند و حروف بى نقطه را ﴿ مهملـه ﴾ یـا غیـر منقـوط· حـرفـى که داراى یک نقطه را ﴿ موحده ﴾، دو نقطه را ﴿مثناة﴾ و سه نقطه را ﴿مثلثة﴾ نـامنـد، آنچـه ازینهـا درباﻻ باشد ﴿فوقانی﴾ و آنچه در زیر باشد ﴿تحتانی﴾ گویند·

حاجی محمد راحت

از کتابخانۀ:

حاجی محمد راحت

نویسنده:

یاسین فرخاری| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us