څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

حروف هجاى زبان دری


حروف هجاى زبان دری متشکل از سی و سه حرف میباشد، که عبارتند از:

ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ﻻ ﺀ ىدر نظام الـفبایی زبان دری حرف ﴿آ﴾ نیامده، مگر چون به مثابهﺀ نمودارنگارشی صوت ﴿â﴾ در آغاز و گاهى در میانهو واژه به همین شکل نوشته میشود، در نظام الـفبایی به حیث یک حرف پذیرفه شده و تجویز گردیده تا در فهرست الـفبا به حیث نخستین حرف نوشته شود· مثالهاى کاربرد آن بدینگونه است:

در آغاز واژه: جـﻼلتمآب، مآثر، مآل· 1

بد ین ترتیب با دخول حرف ﴿آ﴾ در جملهﺀ حروف هجا، شمارهٔ این حروف به سی و چهار حرف میرسد·

حروف هجاى زبان دری را میتوان به سه دسته تقسیم نمود؛ بدین ترتیب:


  1. حروف ویژهٔ زبان دری، که عبارتند از: ﴿ پ - چ - ژ - گ ﴾· هریک ازین حروف اگر در کلمه یی یافت شود، آن واژه دری میباشد؛ مانند: پگاه ﴿سپیده دم﴾، چهره، ژاله، ایژک ﴿شرارهٔ آتش﴾·


  1. حروف ویژهٔ زبان عربی، که عبارتند از: ﴿ ص- ض - ط - ظ - ع - غ - ق - ح - ث ﴾ که مخصوص واژه هاى عربی میباشد·


  1. حروف مشترک، که شامل بقیه حروف الـفباى دریست، یعنى هم در عربی و هم در دری مورد استعمال قرار میگیرند·2

1 روش امـﻼى زبان دری، به کوشش پویا فاریابی·

2 دستور زبان فارسی، تألیف واحدی·

حاجی محمد راحت

از کتابخانۀ:

حاجی محمد راحت

نویسنده:

یاسین فرخاری| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us