څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

تعريف دستور زبان


دستور زبان يکي از بخش هاى مهم زبانشناسي تشريحي است· دانشمندان پيشين آن را علم درست گـفتن و درست نوشتن خوانده اند· اين تعريف بنا بر دﻻيل گوناگون - که مجال ذکر آن اينجا نيست - از موازين علمي به دور است· پس ما آنرا چنين تعريف مينماييم: « دستور زبان شرح علمى و با سررشتهﺀ ساختمان و معناى واژه و جمله هاى زبان است1»·

1 آواز شناسى، تأليف عين الدين نصر·

حاجی محمد راحت

از کتابخانۀ:

حاجی محمد راحت

نویسنده:

یاسین فرخاری| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us