څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

كاسموپلیتیسم


كاسموپلیتیسم
(Cosmopolitisme)

کاسموپولیتیسم یا مکتب جهان وطنی به وسیله دو شاعر و نویسنده فرانسه والری لاربو و پل موران پایه گذاری شد.
مکتب جهان وطنی مبتنی بر این اصل است که همه مردم جهان باید همدیگر را هموطن یکدیگر بدانند.
در اشعار لاربو می توان \"حساسیت\" ویتمن، \"هزل\" باتلر و عقاید \"نیشدار\" نیچه و ادراک عمیق پروست را کنار هم دید.

حاجی محمد راحت

از کتابخانۀ:

حاجی محمد راحت

نویسنده:

مژده بهار| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us