څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

كلاسیسیم


كلاسیسیم
(Classicisme)

این سبك به ادبیاتی گفته می شود كه پیش از پیدایش مكتب های دیگر و در فاصله قرن های ۱۵ و ۱۷ در اروپا وجود داشت كه خود از هنر یونان و روم قدیم تقلید شده بود .
در واقع هنر كلاسیك اصلی همان هنر یونان و روم قدیم است و مهمترین قانون در نوشته و یا اثر كلاسیك تقلید از طبیعت است . اما نباید از این غافل بود كه پیروان مكتب های دیگر نیز خود را ملهم از طبیعت می دانند .
در مكتب كلاسیك انواع آثار ادبی مانند طبقه های اجتماع با سلسله مراتب طبقه بندی شده است .
۱- حماسه و رمان :
مشخصات حماسه عبارتست از عظمت و شكوه جنگجویانه آن و برجستگی موضوع و قهرمانان آن . در حماسه ؛ قهرمانان ملی را به عظمت می رسانند . آنها از هر لحاظ كامل - دلاور - شجاع - با عزت نفس - پاكدامن ... می باشند و خطا های آنان نیز خالی از جنبه قهرمانی نیست .
شاهنامه فردوسی ؛ ایلیاد هومر در اوج این داستان ها قرار دارند و وقتی داستان به جای شعر به صورت نثر بیان شود رمان به وجود می آید . در رمان نیز همان اصول حماسی بكار می رود با این تفاوت كه در حماسه جنگ و در رمان عشق مقام نخست را به عهده دارد .


۲ - تراژدی:
ارسطو در تعریف تراژدی می گوید : تراژدی عبارتست از تقلید یك حادثه جدی و كامل و دارای وسعت معین ؛ با بیانی زیبا كه زیبایی آن در تمام قسمت ها به یك اندازه باشد ؛ و دارای شكل نمایشی باشد نه داستان و حكایت ؛ و با استفاده از وحشت و ترحم ؛ عواطف مردم را پاك و منزه سازد . قهرمان تراژدی نباید جنایتكار باشد ؛ ضمنا بسیار پرهیزكار و درست كردار نیز نباید باشد ؛ (( باید از خوشبختی به تیره روزی افتاده باشد اما نه بر اثر جنایت بلكه بر اثر اشتباه )) . همچنین قهرمان تراژدی باید با اشخاصی كه طرف مقابل او را در تراژدی تشكیل می دهند رابطه خانوادگی و یا حسی داشته باشد .


۳- كمدی :
كمدی عبارتست از یك اثر نمایشی جالب كه اشخاص آنرا شخصیت های پایین تری نسبت به تراژدی تشكیل می دهند و حوادث آن از زندگی روزمره گرفته می شود . در كمدی اصیل ( حقیقت نمایی ) باید بیشتر از موارد دیگر لحاظ شود و باید پایان خوشی داشته باشد و حادثه آن نیز جنبه ابتكاری داشته باشد .
اصول و قواعد كلی این سبك به شرح زیر میباشد :
تقلید و نمایش از طبیعت : هنرمند كلاسیست بیش از هر چیز باید سازنده (خوبی )باشد .
توجه و تقلید از قدما : نگریستن و پروای بی اندازه به خداوندان ذوق و هنر باستان و یافتن بهترین و برجسته ترین قالب های هنری گذشتگان .
اصل عقل : تاثیرات در این مكتب باید موافق با اصول عقلی باشد .
حقیقت نمایی : قهرمانان این مكتب آنچه را نیك است دارا می باشند .
حاجی محمد راحت

از کتابخانۀ:

حاجی محمد راحت

نویسنده:

مژده بهار| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us