څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

باستان شناسی تقلب


باستان شناسی تقلب

(معرفی کتاب)

مصطفی عمرزی

سیمای اثری که تاریخ وار است، عموماً عتیقه، باستانی یا قدیمی شناخته می شود. موزیم ها و محلات فروش این قبیل مصنوعات که گذشته ی فکری، فرهنگی و مدنی بشر را نشان می دهند، اسناد وافر در تایید تاریخ ملت هایی اند که مشخصه و مولفه دارند.

در کوتاه جستار هایی در این سلسله، کتاب های مهمی را معرفی می کنیم تا دقت ما زایل نشود که آیا هر اثری که در ظاهر، سیمای تاریخ وار می دهد، عتیقه، باستانی یا قدیمی است؟

بررسی روشنگری های دو دهه ی اخیر نشان داده که در کنار سعی برای نشر انبوه آثار دروغین و جعلی- نوشتاری، ضمیمه ی های تاییدی (آثار غیر کتبی) زیادی نیاز بوده اند تا در جهت تایید کتبی که منتشر کرده اند، گواهی دهند؛ مساله «ادعایی» نیست.

ظاهر موزیمی که قرن هاست در جغرافیای استعماری و تحت نظر (عمق استراتیژیک) طرح کرده اند، هر بیننده ای را به راحتی فریب می دهد که آگاهی کارشناسانه و دقت لازم کشف مساله را نداشته باشد.

یک اثر انتیک، بیننده ی معمولی را خیلی زود به تایید کتبی می کشاند و از همین جاست که ساخت و ساز برای تولید آثار جعلی- عتیقه، هم تجارت دارد و هم تاییدی بر طوماری ست که بیشتر به نام تواریخ باستانی، تحویل ما داده اند.

در کابل ما، جاده ای معروف به انتیک فروشی، یگانه محلی نیست که تاریخ می فروشد، بل محل تولید انبوه تولیدات تاریخی- جعلی است که گاه به نام صنایع دستی، جلب مشتری می کنند.

قبلاً در سلسله ی روشنگری های ویژه، اثری را معرفی کردیم (رنج های بشری) که نوع دیگر نگرش تاریخی را از حاشیه ها در متن هایی تبیین می کرد که اصل مساله ی مهم در مُعضل گرایش های تعصب اند.

کتاب «باستان شناسی تقلب»، اثر دیگری از صاحب اثری ست که در بازنگری قرائت دگم تاریخی، دلیل و اسناد می آورد تا در هیچ کجا بر قضایایی که کتبی و انتیک اند، اغماض نشود.

«گفتار های تاریخ نگاری انسان گرا و پسا استعماری در باره ی باستان شناسی سیاسی و سلطه گری، آسیمیلاسیون و هژمونی فرهنگی، تقلب و پنهان کاری در تاریخ عصر باستان، تحریف منابع و تحریک توده ها، کشفیات تقلبی و آثار باستانی مجعول، کتیبه ها و متون نوساخته، شخصیت ها و نام های تخیلی و ...»، زمینه هایی اند که در کتاب «باستان شناسی تقلب» می خوانیم تا چه گونه گی کارخانه ای رونما شود که شماری با ارایه ی امتعه ی تاریخی- عتیقه در پی رخنه در اذهان ملت هایی اند تا با تقدم بر مافوق و مادون، مرز های تعصب بسازند و در آستانه ی آن ها بنویسند: ورود ممنوع!

اخبار زیادی در حاشیه ی برنامه های فرهنگی، برودکاست شده اند که بر موج سرور و هیجان می افزایند. اهدای چند حیوان خشتی و خاکی، تندیس های جانورانی که انقراض نسل شده اند و بالاخره بقایای آن جانوران انسان نما که تاریخ، فاتح می خواند؛ به مراجع جهان سومی تحویل داده می شوند تا در کنار بیرون رفت از سردرگمی «چرای عدم تایید آثار مکتوب- جعلی»، مشغول شوند قرن ها پس از سلسله های ماضی، آثار عتیقه ی آنان، گواه آن دروغ های تاریخی اند.

کتاب «باستان شناسی تقلب» نیز مجوز نشر ایرانی نگرفت، زیرا دل کندن از مجموعه ی تولیدی ساخت کارخانه های تقلب استعمار رنگین اند و هنوز خیلی مانده تا عامه ی مردم به نتیجه برسند که این ها مُهر تایید نه، بل هم نوع تقلب اند.

یادآوری:

از طریق لینک زیر، کتاب «باستان شناسی تقلب» را رایگان دانلود کنید!

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=98xfizei.pdf

مصطفی عمرزی

از کتابخانۀ:

مصطفی عمرزی

نویسنده:

مصطفی «عمرزی»| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us