څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

اهمیت قرائت تاریخی مستند و مستدل


اهمیت قرائت تاریخی مستند و مستدل

(معرفی کتاب حق و صبر)

مصطفی «عمرزی»

در این فرصت فرهنگی از معرفی فرصتی سود خواهیم برد که اثری در حال انتظار برای انتشار است. کتاب «حق و صبر» تلخیصی از روشنگری های بسیار مهم گنجینه ی عظیم فکری و فرهنگی زنده یاد استاد ناصر پورپیرار است که در هاله ی ابهام پیرامون ما، متوجه می کند محدوده ی مقید ما بر اساس ساخته هایی ست که نه در واکنش به سیر طبیعی تمدن بشری، بل بر اساس پدیده ای ست که به شدت سیاسی می شود. این که نفس مساله ی سیاسی به منظور تامین اغراض و منافع، اساس طرزالعمل کشور هاست، فقط مساله ی نو نیست که با تضمین جغرافیای های کنونی در مجامع بین المللی، ویژه گی دربرگیرنده ی ملت- کشور ها می شود، بل در تقابل طولانی تاریخی، جدل سیاسی، ضمایم و حاشیه های داشته است که هر کدام از جعل ادبی تا سوء تفسیر رویداد ها و خلق اغلاط تاریخی مستند (سازه های جعلی و دروغین) به عنوان ریشه های تقابل سیاسی خصمانه، گاه سیر تاریخی را به گونه ای جلو انداخته اند که اگر بررسی بنیانی معضلات، مساله ی مهم ما در مطالعه ی دشواری شود، به زودی به فاکت ها و واقعیت های برخواهیم خورد که مجال تاریخ افتخاری- شوونیستی از ما گرفته بود و نسخه های معاصر آن، مرز های سیاسی کشور های کنونی- به ویژه در جهان سوم را در حالی می بُرد و منزوی می کند که حتی معادلات اقتصادی و تجاری کلان نیز مشوق نمی شوند تا مردمان گیر مانده در توهم افتخار تاریخی، خودشان را در بستری به سهولت ها و رفع نیاز های مبرم نزدیک کنند که جزو نیاز های انسانی، یک واقعیت غیر سیاسی بسیار مبرهن دارد.

در جمع دوستان فرهنگی منطقه ی رواج مشترکات مان، کتاب «حق و صبر» را در حالی به دست آوردیم که در بخشی از جغرافیای جهان سوم، در جایی که در متن عقب مانده گی ها فکر می کنند مهمتر اند (آریایی) و دستاویز فرهنگی اش زبان درازی آشکار برای اغماض بر دیگران است (فارسیسم)، توجه خواننده گان را بر این پیش زمینه ی نشر کتابی که امیدوارم به زودی در فرصت های تنفس آزاد فضای افغانستان منتشر شود، جلب کنیم که درمان بسیاری از بی درمانی های اجتماعی- سیاسی ما، در قرائت آن نسخه های مداوای تاریخی ست که مدرک، سند و دال اجزای مهم اش اند.

کتاب «حق و صبر»، چنین رفته است:

فهرست مندرجات:

- چکیده ی برخی از تحقیقات ناصر پورپیرار

- یونانی بودن هویت بنا های محوطه ی پاسارگاد

- کاخ ساخته گی پی

- توقف ساخت تخت جمشید و نیمه کاره رها شدن آن

- جعلی بودن کتیبه های هخامنشی

- افسانه ی امپراتوری اشکانیان

- سلسله ی بی سند و جعلی ساسانی: کتیبه های قلابی

- جدید بودن کتاب نویسی

- مهاجر بودن مردم فعلی ایران و بی ارتباط بودن ایشان با مردم کهن این خطه

- پنج قرن تجاوز

- کیستی قوم حاکم در نقش برجسته های تخت جمشید

- یونانیان باستان

- رومی ها

- یهودیان اصلی

- ابطال دسته بندی های نژادی

- ابطال چند ادعا

- زیرگونه ی زال

- اثبات

- نتیجه

مصطفی عمرزی

از کتابخانۀ:

مصطفی عمرزی

نویسنده:

مصطفی «عمرزی»











| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us