څوچه پاتي یو افغان وي - تل بدا افغانستان وي   |    تا زنده یک افغان است - جاوید افغانستان است
خبرنامه
NEWSLETTER
ابزار
UTILITIES
ورود به کارگاه
MEMBERS LOGIN
تماس با ما
CONTACT US

غور


« غور را ناحيتي بسياراست وكوهستاني آبادان است واستوار و رودها وچشمه ها وباغها وبوستانها دارد وحداد غور ازهري ‹ هرات › درگيردوتا فره ‹ فراه › وتازمين داور و تا رباط كروان « رباط كروان شهريست برسرحدگوزگانان واندركوه هاي وي معدن زراست، حدودالعالم ص ‹ 390 › از اعمال ابن فريغون و تا حدود غرجستان ‹ ناحيتيست ق صبه اوبشين است مهتر اين ناحيت را شارخوانند، جاي بسيار وكشت و برز وآبا زانست وهمه كوهست ومردمان اين ناحيه مردماني اند سليم وبي بذو وشبانان اند وبرزيگر، حدودالعالم ـ ص 388 › وهمچنين تا به هري بازگردد، وكوه هاي غورازحد خراسان است. ».
حاجی محمد راحت

از کتابخانۀ:

حاجی محمد راحت

نویسنده:

اصطخري ـ ابواسحق| حفظ اطلاعات شخصی| | ما کی استیم؟ | | آرایشگر وبسایت | | شرایط استفاده | | تماس با ما |
Privacy Policy About us WebMaster Terms of Use Contact us